divendres, 12 de gener de 2018

4 ANYS ROBÒTICA: EN BEE-BOT I ELS NOMBRES

Aprenem i repassem les grafies de l’1 al 10. Anem d’una grafia a l’altra amb el Bee-bot. Comptem passes (requadres del tapet) per anar d’una grafia a l’altra. Fem anar en Bee-bot endavant i endarrera per arribar on volem. Ho treballem en català i en anglès.