AMPA


AMPA Escola Mn. Albert Vives
La Junta de l’AMPA la formen pares i mares que treballen per donar suport al projecte educatiu de la nostra escola i col·laboren amb el bon funcionament del centre. És una associació oberta a tots els pares i mares que hi vulguin participar.

L'AMPA s'ocupa fonamentalment d'organitzar activitats formatives i de lleure dins el recinte escolar i fora de l'horari lectiu.

L'AMPA participa també en les festes i actes lúdics que duu a terme l'escola i forma part del Consell Escolar.
Presidenta
Carme Espuga
Representant comissió recursos oficials
Representant de l'AMPA al Consell Escolar
Representant Consell Escolar Municipal
Comissió de festes
Vicepresidenta
Mercè Garcia
Representant activitats extraescolars
Comissió recursos oficials

Comissió de festes
Representant comissió de registres
Comissió de materials
Secretària
Sílvia Munt
Representant comissió act. extraescolars
Representant comissió de registres
Representant comissió de materials
Comissió de festes
Comissió de llibres i reciclatge
Membre del Consell Escolar
Tresorera
Meritxell Torra
Comissió de festes