CONTACTE


Escola Mn. Albert Vives
Carrer d’Albert Vives, 12
25700 La Seu d’Urgell
Tel. 973 35 10 14
Fax. 973 35 58 41
Correu: escolaalbertvives@gmail.com
Web: http://www.albertvives.com